Information meeting with the Department of Economics and Business - 19.10.2023

The internal Quality Assurance Unit organized the information meeting with internal evaluation group for the internal evaluation of the program "Bachelor in Economic Informatics" offered by the…

Information meeting with the department of education and English language - 17.10.2023

The internal Quality Assurance Unit organized the information meeting with internal evaluation group for the internal evaluation of the program "Master of Science in English Language and Literature"…

Meetings held during the accreditation process of the dual profile program in the Department of Education and English Language - 31.03.2023

NJSBC koordinoi takimet e Grupit të Vlerësimit të Jashtëm me stafin akademik, grupin punës dhe studentët e departamentit të Edukimit dhe Gjuhës Angleze, në kuadër të procesit të akreditimit…

Meetings held during the accreditation process of two programs in the Department of Computer Science - 20.03.2023

Momente nga takimet e Grupit të Vleresimit të Jashtëm me stafin akademik dhe grupin e punës për akreditimin e programeve të studimit Program 2-vjecar "Programim në Web" dhe Master i Shkencave në "Shk…

Information meeting with the students of Education and English Language Department - 20.01.2023

Quality Assurance Unit organized an informative meeting on 20.01.2023 with the students of education and English language in the framework of the accreditation process for their progra…

Information meeting with the students of Islamic Sciences - 18.01.2023

Quality Assurance Unit organized an informative meeting on 18.01.2023 with the students of Islamic Science in the framework of the accreditation process for their program. The students were info…